Användarvillkor

Allmänna villkor

De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.e-serve.se (”Webbplatsen”). Användarvillkor är tillämpliga på alla tjänster, på all användning och på allt innehåll på Webbplatsen.


Bokningstjänsten ”e-serve” ägs av Mebyou AB, 556948-9411.

e-serve erbjuds under förutsättning att du accepterar Användarvillkoren utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på app.e-serve.se. Din användning av e-serve bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.


Ändringar av användarvillkor

Mebyou AB förbehåller sig rätten att ändra de allmänna villkoren för tjänsten e-serve när detta anses nödvändigt.


Användarens åtaganden

Vid registrering godkänner användare att datalagring av personuppgifter sker.
Information som lämnas eller skickas till e-serve måste vara sanningsenlig och korrekt.
Detta avser till exempel personnamn.

Du förbinder dig särskilt att vid användande av Webbplatsen (app.e-serve.se) och dess tjänster följa tillämplig lagstiftning samt att respektera tredje mans och utomstående parters rättigheter och dessa Användarvillkor.


Länkar till andra webbsidor

Webbplatsen (app.e-serve.se) kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av e-serve och e-serve är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. e-serve är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från Webbplatsen (app.e-serve.se). Detta gäller utan undantag och alla former av överföring. e-serve erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder inte nödvändigtvis att e-serve sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.


Copyright och information av varumärken

Allt innehåll på Webbplatsen (app.e-serve.se) är: Copyright 2017 by e-serve och/eller deras partners. Alla rättigheter förbehålls. Du får inte på något sätt publicera, sprida eller återge material, varumärken, bilder eller annan immateriell rättighet eller av tredje man ägd information i någon form, kommersiellt eller privat, utan att först ha erhållit tillstånd från dylika verks ägare eller rättighetsinnehavare.


Missbruk och olovlig användning

Vid användning av Webbplatsen (app.e-serve.se), bekräftar och garanterar du att du inte kommer att använda den på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida (app.e-serve.se). Du får under inga omständigheter använda Webbplatsen (app.e-serve.se) så att det kan skada, avaktivera, överbelasta, förstöra eller på andra sätt negativt påverka andra användares besök på Webbplatsen (app.e-serve.se). Du får ej ha tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit skriftligt tillstånd till genom Webbplatsen (app.e-serve.se).

Du accepterar att: Inte på något sätt kränka rättssäkerheten för andra. Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av skadligt eller opassande material eller information. Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren. Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster. Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel. Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovsrättsliga orsaker.

e-serve har ingen förpliktelse att övervaka alla tjänster på Webbplatsen (app.e-serve.se). Dock förbehåller e-serve sig rätten att utvärdera material som är upplagt på Webbplatsen (app.e-serve.se). e-serve förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.


Uppsägning/tillgångsbegränsning

e-serve förbehåller sig rätten att utan varsel säga upp din tillgång till Webbplatsen (app.e-serve.se) och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats (app.e-serve.se) accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen (app.e-serve.se) och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.


Förbehåll och ansvarsfrånsägelse

Under inga omständigheter ska e-serve bli ersättningsskyldigt för indirekta skador eller direkta skador som drabbar dig som användare där du själv har bidragit till skadan.

I den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning, friskriver sig e-serve härmed från alla utfästelser, garantier, villkor eller andra bestämmelser (inklusive men inte begränsat till uttryckliga eller underförstådda garantier beträffande kvalitet eller lämplighet) som avser Webbplatsen (app.e-serve.se).


Om Dataskyddsförordningen

e-serve hanterar köparens personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och lämnar aldrig ut dem till part som ej är ansluten till e-serve. Enda undantaget är om vi explicit, vid köptillfället, ber om ditt godkännande.

Mebyou AB behandlar all information om dig som användare, dvs personnamn, mejl och övriga uppgifter, med datastöd. Behandlingen av dessa uppgifter sker för administration av kundförhållandet mellan dig och de anläggningar och partners som är anslutna till e-serve samt för att lämna viktig information om dina köpta tjänster (till exempel bokningsbekräftelse). I och med registrering kan du få utskick av e-serve och från anslutna parter. Du kan närsomhelst tacka nej till dessa utskick.


Tillämplig lagstiftning

Dessa Användarvillkor samt tvister med anledning av dessa eller användande av Webbplatsen (app.e-serve.se) skall regleras och tolkas enligt svensk rätt. Eventuella tvister skall avgöras av svensk allmän domstol.


Om oss

Tjänsterna tillhandahålls av Mebyou AB, OrgNr: 556948-9411. Sparregatan 20, Borås


Köpvillkor

Senast ändrade 2017-08-27


Priser

Bokningstjänsten e-serve har samtliga priser angivna i SEK inkl. moms.


Kortuppgifter

Hanteringen av kortuppgifter sker hos vår samarbetspartner Nets, en PCI-certifierad betalväxel. Samtliga transaktioner hos Nets är krypterade med högsta möjliga säkerhet och e-serve ser aldrig köparens kortuppgifter.


Betalning

Betalning kan ske med bank-, betal- eller kreditkort som är kopplade till Visa, MasterCard, American Express eller Maestro. Du kan även betala med av e-serve tillhandahållna digitala klippkort. Inga extra avgifter tillkommer. Avbokning med återbetalning är generellt möjligt fram till sex timmar innan bokad tid, dock kan särskilda villkor föreligga vid köptillfället och finns då angivna där. Vid avbokning av tid som betalats med bank-, betal- eller kreditkort tas en avbokningsavgift på 12.50 SEK ut.

Du måste vara minst 18 år gammal för att genomföra köp om inget annat anges i specifika villkor vid genomförandet av köpet.


Ångerrätt

Tidsbegränsade tjänsteerbjudanden

Enligt lagen om Distans och hemförsäljning (3§ SFS 2005:59) finns ingen ångerrätt på den här typen av erbjudanden, men på de flesta köp finns det möjlighet att avboka fram till sex timmar innan utsatt tid för leverans av köpt tjänst.


Missbruk

Vid missbruk av tjänsten reserverar vi oss rätten att stänga av användaren. Utifall så sker förfaller alla eventuella tillgodohavanden användaren har.


Utnyttjanderätt av köpt tjänst

Köpt tjänst kan endast utnyttjas i sin helhet vid ett tillfälle. Det är varken möjligt att återfå tjänsten eller delar av den som kontanter eller att spara den för framtida användning. Köpet är personligt och kan inte delas på flera om detta inte uttryckligen har angetts. Läs även noga de särskilda villkor som kan finnas för ett specifikt köp.