Logga in Ny användare?

 • Logga in

  Ansökan om bidrag för arrangemang/projekt

  • Period: 15 juli 2019 - 30 juni 2020

  Ansökan kan skickas in löpande under året dock måste ansökan vara inlämnad senast 1 månad före genomförandets start. För att få beviljat bidrag utbetalt ska kompletta årshandlingar, för verksamhetsåret 2019, vara inlämnade för er förening. En redovisning med ekonomisk redogörelse måste ske senast 3 månader efter avslutat och genomfört arrangemang/projekt.

  För mer information kontakta Lotta Andgren, kulturutvecklare, tel: 0435-28498, e-post: lotta.andgren@klippan.se

  Sista ansökningsdatum: 2020-06-30
 • Logga in

  Ansökan om investeringsstöd till föreningars anläggningar och lokaler

  • Period: 13 september 2019 - 30 januari 2020

  Föreningar som bedriver verksamhet i egna lokaler eller externa lokaler som man har långsiktiga nyttjanderättsavtal på har möjlighet att ansöka om investeringsbidrag för åtgärder som är nödvändiga för att hålla anläggningen/lokalen i gott skick. Viss medfinansiering krävs från föreningen för att bidrag skall beviljas vilket i vissa fall kan vara i faktiska kostnader eller i ideella insatser.

  För underhåll och förbättringsarbeten skall ansökan alltid ha föregåtts av en kort och långsiktig investeringsplan som tas upp i dialogen mellan föreningen och föreningsservice under hösten året innan planerad åtgärd.

  Sista ansökan för investeringsbidrag är den 30/1 det år åtgärden planeras. Beslut tas i Kultur- och fritidsnämnden under kvartal 1.

  Två giltiga offerter för åtgärden skall bifogas.

  Redovisning av åtgärden skall lämnas in senast tre månader efter planerad åtgärd.

  Frågor besvaras av Lotta Andgren, kulturutvecklare lotta.andgren@klippan.se eller Arne Amnér, arne.amner@klippan.se


  Sista ansökningsdatum: 2020-01-30