Logga in Ny användare?

 • Logga in

  Ansökan Egna initiativ barn och ungdom

  • Period: 01 januari 2020 - 31 december 2020

  Mentorskap ges sökande genom personal från Ung Fritid som hjälper ungdomen igenom ansökan och eventuellt planering. 

  Vem kan söka? Barn och ungdomar mellan 13-18 år, bosatta i Klippans kommun, som vill arrangera något öppet för andra barn och ungdomar. 

  För vad och hur mycket kan sökas? För ett arrangemang eller en sammankomst som riktar sig till andra barn och ungdomar. Arrangemanget ska vara öppet för alla. Bidrag söks för kostnader som lokal, ljud, ljus, material etc. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Bidragsbeloppet har en begränsad storlek på högst 10 000 kronor.

  Ansökan ska vara inne senast två veckor innan arrangemanget. Utbetalning görs vanligast i efterskott mot uppvisande av kvitton, men Kultur- och fritidsförvaltningen kan också betala i förskott i överenskommelse med mentorn.

  Sista ansökningsdatum: 2020-12-31
 • Logga in

  Ansökan Egna initiativ vuxna och grupp

  • Period: 01 januari 2020 - 31 december 2020

  Bidraget ska möjliggöra konserter, utställningar, uppvisningar, prova-på arrangemang och liknande men även lokala initiativ utan möjlighet till ekonomisk egen bäring. Det kan exempelvis vara kostnader för lokal, material, ljud, ljus, arvoden och andra kostnader. Arrangemanget ska ha en budget och en genomförandeplan. Arrangemanget eller projektet ska vara publikt och öppet för invånare i Klippans kommun och får inte vara vinstdrivande.

  Vem kan söka? Enskilda personer eller grupper kan söka stöd för ett tidsbegränsat projekt eller arrangemang.

  Ansökan görs löpande under året. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Bidragsbeloppet har en begränsad storlek på 10 000 kronor. Utbetalning sker efter inkommen redovisning, granskad och godkänd av Kultur- och fritidsnämnden. Utbetalning kan ges i förskott vid behov, men sökande blir återbetalningsskyldig om arrangemanget inte genomförts eller inte redovisas.

  Ansökan ska vara inne senast två veckor innan arrangemanget.

  Sista ansökningsdatum: 2020-12-31
 • Logga in

  Ansökan om Projekt- och arrangemangsbidrag 2020

  • Period: 01 januari 2020 - 17 november 2020

  Vem kan söka?
  Föreningar som uppfyller allmänna villkor och är bidragsberättigade för verksamhetsbidrag kan söka bidrag för enskilda tidsbegränsade arrangemang eller projekt som ligger utanför föreningens ordinarie verksamhet och som inte ingår i tidigare sökt verksamhetsbidrag.

  För vad kan föreningen söka?
  Bidraget ska möjliggöra arrangemang i kommunen, till exempel sommaraktiviteter, lovverksamhet, egna tävlingar, egenarrangerade cuper, högtidsfirande, konserter, utställningar eller föreställningar etc. Arrangemanget ska bidra till Klippans kommuns mångfald av aktiviteter.
  Särskilt beaktas:
  • Arrangemangets utvecklingspotential
  • I vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalitet
  • Nyskapande idéer
  • Samverkan mellan kultur och idrott
  • Arrangemang som främjar lika rättigheter och lika möjligheter
  • Föreningens ambition att hitta egen finansiering
  • Arrangemang för eller av barn- och ungdomar  

  Bidragsberättigade kostnader är till exempel kostnader som möjliggör själva arrangemanget som material, ljud- och ljus, lokalhyra, anläggningskostnader, marknadsföring, arvoden och andra kostnader knutna till arrangemanget. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Klippans kommun har stöttat arrangemanget. Logotyp hämtas på kommunens hemsida och hur marknadsföringen skett ska ingå i redovisningen. 

  Utbetalning av bidraget sker normalt efter inkommen redovisning som granskats och godkänts av Kultur- och fritidsnämnden. Utbetalning kan ges i förskott vid behov, men ansvarig arrangör blir återbetalningsskyldig om arrangemanget inte genomförts eller inte redovisas.  Redovisning med ekonomisk redogörelse måste skickas in senast 3 månader efter genomfört arrangemang.

  Ansökningar om projekt- och arrangemangsbidrag har följande "sista-ansökningsdagar" under år 2020:
  5 augusti, 9 september och 10 november (vårens och sommarens deadlines har passerat).

  För mer information och frågor kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen: kultur.fritid@klippan.se

  Sista ansökningsdatum: 2020-11-17
 • Logga in

  Ansökan om Verksamhetsbidrag 2021/2022

  • Period: 01 juli 2020 - 31 augusti 2020

  Ansökan om Verksamhetsbidrag för 2021

  Vem kan söka? Bidragsberättigade föreningar i Klippans Kommun.

  Kultur- och fritidsnämndens avsikter med verksamhetsbidraget är att det ska gynna samhället i stort ifråga om folkhälsa, livskvalitet och mångfald.

  I ansökan ska det finnas ett sökt belopp som är rimligt och ärligt framställd med det behov föreningen har. Ansökan görs normalt för en period av två år.

  Efter inkommen ansökan kontaktas föreningen för ett möte, där föregående års verksamhet och ekonomi gås igenom. I dialogen behandlas även föreningens framtidsambitioner, kommande satsningar och behov i verksamheten.

  Efter avslutad handläggning tar Kultur- och fritidsnämnden beslut om bidrag. Båda parter har rätt till omförhandling av gällande beslut om större förändringar sker som påverkar ekonomin och verksamheten. Nya bidragsberättigade föreningar får ettåriga beslut de tre första åren.

  Sent inkommen ansökan behandlas om ekonomiskt utrymme finns.

  Beslut fattas normalt under nämndens sista möte för året och utbetalning sker normalt sett i början på det nya året.

  Vid behov av hjälp eller för frågor, kontakta: kultur.fritid@klippan.se


  Sista ansökningsdatum: 2020-08-31