Om Föreningsservice Nordanstig

Kultur- och Fritidsenheten

Andreas Mossnelid (fritidsutvecklare)
andreas.mossnelid@nordanstig.se
070-578 31 40

Helena Havela (administratör)
helena.havela@nordanstig.se
072-222 76 52

Barbro Björklund (kulturutvecklare)
barbro.bjorklund@nordanstig.se
070-690 89 60

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
08:00 - 17:00
Tisdag
08:00 - 17:00
Onsdag
08:00 - 17:00
Torsdag
08:00 - 17:00
Fredag
08:00 - 17:00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Sök

Om Föreningsservice Nordanstig

Kultur- och Fritidsenheten

Andreas Mossnelid (fritidsutvecklare)
andreas.mossnelid@nordanstig.se
070-578 31 40

Helena Havela (administratör)
helena.havela@nordanstig.se
072-222 76 52

Barbro Björklund (kulturutvecklare)
barbro.bjorklund@nordanstig.se
070-690 89 60

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
08:00 - 17:00
Tisdag
08:00 - 17:00
Onsdag
08:00 - 17:00
Torsdag
08:00 - 17:00
Fredag
08:00 - 17:00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice Nordanstig

Kultur- och Fritidsenheten

Andreas Mossnelid (fritidsutvecklare)
andreas.mossnelid@nordanstig.se
070-578 31 40

Helena Havela (administratör)
helena.havela@nordanstig.se
072-222 76 52

Barbro Björklund (kulturutvecklare)
barbro.bjorklund@nordanstig.se
070-690 89 60

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
08:00 - 17:00
Tisdag
08:00 - 17:00
Onsdag
08:00 - 17:00
Torsdag
08:00 - 17:00
Fredag
08:00 - 17:00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice Nordanstig

Kultur- och Fritidsenheten

Andreas Mossnelid (fritidsutvecklare)
andreas.mossnelid@nordanstig.se
070-578 31 40

Helena Havela (administratör)
helena.havela@nordanstig.se
072-222 76 52

Barbro Björklund (kulturutvecklare)
barbro.bjorklund@nordanstig.se
070-690 89 60

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
08:00 - 17:00
Tisdag
08:00 - 17:00
Onsdag
08:00 - 17:00
Torsdag
08:00 - 17:00
Fredag
08:00 - 17:00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice Nordanstig

Kultur- och Fritidsenheten

Andreas Mossnelid (fritidsutvecklare)
andreas.mossnelid@nordanstig.se
070-578 31 40

Helena Havela (administratör)
helena.havela@nordanstig.se
072-222 76 52

Barbro Björklund (kulturutvecklare)
barbro.bjorklund@nordanstig.se
070-690 89 60

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
08:00 - 17:00
Tisdag
08:00 - 17:00
Onsdag
08:00 - 17:00
Torsdag
08:00 - 17:00
Fredag
08:00 - 17:00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Ärende

 • Logga in

  Bidrag till lovaktiviteter 2021 redovisning

  • Period: 01 juni 2021 - 30 november 2021

  Redovisa hur genomförandet av aktiviteten har gått och hur många barn/ungdomar som deltog i aktiviteten.

  Redovisa hur många barn och ungdomar som deltog i aktiviteten, även ålder och kön.

  Redovisa de intäkter och utgifter ni har haft.

  Bifoga kopior på kvitton och fakturor.

  Kontakta oss på Kultur & Fritid om ni önskar hjälp!


  Sista ansökningsdatum: 2021-11-30
 • Logga in

  Bygglovsavgiftsbidrag ansökan 2021

  • Period: 01 januari 2021 - 31 december 2021

  Bidrag till bygglovsavgift kan sökas av ideella föreningar med verksamhet i Nordanstig, och som själv äger fastigheten där verksamheten bedrivs. Byggåtgärden ska vara utvecklande för verksamheten och inte rent underhåll.

  Föreningens verksamhet ska verka för demokrati och jämlikhet och mot missbruk av alkohol, tobak och andra droger samt vara inriktad mot barn och ungdom.

  Bifoga alltid faktura för bygglovsavgiften till ansökan.

  Handläggning av inkommen ansökan kan ta upp till fem arbetsdagar. Bidraget betalas ut till det konto som finns registrerat i föreningens uppgifter inom fem arbetsdagar efter avslutad handläggning.


  Sista ansökningsdatum: 2021-12-31
 • Logga in

  Här kan du lämna dina föreningsuppgifter

  • Period: 01 januari 2021 - 31 december 2021

  Det första du ska göra är att registrera ett föreningskonto. Föreningen behöver finnas registrerat i vår tjänst e-serve för att kunna söka kommunens föreningsbidrag och kunna boka tider i kommunens idrottsanläggningar.

  Viktigt att ni använder samma e-postadress:

  • när ni registrerar ert föreningskonto
  • när ni fyller i nedanstående formulär
  • när ni publicerar e-postadressen på er hemsida

  Registrera ett föreningskonto:

  Klicka här en steg för steg guide eller följ dom 3 stegen under:

  1. Klicka på ”Ny användare” längst upp i högra hörnet
  2. Välj kontotyp ”Förening” och fyll i uppgifterna; (OBS! För att koppla ihop er förening med kommunens föreningsregister så är det viktigt att Ni anger korrekt organisationsnummer och e-postadress vid registreringen.) Ett bekräftelsemejl skickas till den e-postadress som Ni angett i registreringen, klicka på det mejlet för att aktivera ert konto.
  3. Gå till Nordanstigs hemsida. Tryck på "Logga in eller Visa" och fyll i uppgifterna i webbformuläret.


  Lämna uppgifter om föreningen till kommunens handläggare

  Uppgifterna i nedanstående formulär som har hjälptexten "Uppgifter i publikt föreningsregister" kommer publiceras i föreningsregistret på Nordanstigs kommuns hemsida. Övriga uppgifter efterfrågas för att Nordanstigs kommun ska kunna kommunicera med er om föreningsbidrag, bokningar och övrig administration.

  Sista ansökningsdatum: 2021-12-30
 • Logga in

  Ledarutbildningsbidrag 2021

  • Period: 01 januari 2021 - 31 december 2021

  Bidrag till ledarutbildning kan sökas av ideella föreningar med verksamhet i Nordanstig.

  Föreningens verksamhet ska verka för demokrati och jämlikhet och mot missbruk av alkohol, tobak och andra droger samt vara inriktad mot barn och ungdom.

  Kursen/utbildningen ska vara utvecklande för dig som ledare. Kursen/utbildningen kan också vara utvecklande för föreningen, till exempel styrelseuppdragsutbildning. Kursen/utbildningen ska vara överensstämmande med föreningens verksamhet.

  Bidrag kan ges upp till 5.000 kronor per deltagare och kurstillfälle. Skicka in en ansökan per deltagare.

  Handläggning kan ta upp till 10 arbetsdagar efter inkommen ansökan. Beslut meddelas snarast efter handläggning.

  Utbetalning av beviljat bidrag sker inom fem arbetsdagar efter avslutad handläggning.


  Sista ansökningsdatum: 2021-12-31
 • Logga in

  Lotteritillstånd 2021

  • Period: 01 april 2021 - 31 december 2021

  Föreningar som vill ha tillfälliga eller återkommande lotterier ansöker om tillstånd för det hos kommunen.

  Föreningen ska vara ideell och ha stadgar och en vald styrelse.

  Enligt spellagen (2018:1138) krävs tillstånd för att anordna lotteri. Ett lotteritillstånd gäller i fem år.

  Ansökan handläggs av kommunens föreningsbidragshandläggare.

  Ansökningsformuläret innehåller fält för kommunens noteringar, lämna dessa fält tomma.

  Lotterikontrollant utses av kommunen. Kontrollantarvodet uppgår till 3% av insatsbeloppet på lotteriet.

  Beslut meddelas via mail till lotteriansvarigs angivna mailadress.


  Frågor eller funderingar? Hör av dig till handläggare på Kultur & Fritid, Helena Havela 0652-360 15.

  Sista ansökningsdatum: 2021-12-31
 • Logga in

  Projektbidrag 2020 redovisning

  • Period: 01 februari 2020 - 31 december 2021

  Redovisning av projektbidrag skickas in senast en månad efter avslutat projekt/aktivitet. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för hur projektet/aktiviteten genomfördes och om projektets/aktivitetens syfte och mål uppnåtts.

  Bifoga alltid fakturakopior eller annat som styrker de utgifter projektet/aktiviteten haft. Ta också upp eventuella intäkter i den ekonomiska redovisningen.

  Bifoga gärna bilder eller andra dokument som visar hur slutresultatet blev.

  Eventuellt ekonomiskt överskott ska betalas tillbaka innan redovisningen godkänns.

  Ärendet avslutas efter att redovisningen godkänts.

  Kontakta oss gärna om du har några frågor!

  Sista ansökningsdatum: 2021-12-31
 • Logga in

  Projektbidrag 2021 redovisning

  • Period: 01 augusti 2021 - 31 december 2022

  Redovisning av projektbidrag skickas in senast en månad efter avslutat projekt/aktivitet. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för hur projektet/aktiviteten genomfördes och om projektets/aktivitetens syfte och mål uppnåtts.

  Bifoga alltid fakturakopior eller annat som styrker de utgifter projektet/aktiviteten haft. Ta också upp eventuella intäkter i den ekonomiska redovisningen.

  Bifoga gärna bilder eller andra dokument som visar hur slutresultatet blev.

  Eventuellt ekonomiskt överskott ska betalas tillbaka innan redovisningen godkänns.

  Ärendet avslutas efter att redovisningen godkänts.

  Kontakta oss gärna om du har några frågor!

  Sista ansökningsdatum: 2022-12-31
 • Logga in

  Spontankassan 2020 redovisning

  • Period: 01 februari 2020 - 31 december 2021

  Redovisning av spontankassan skickas in senast en månad efter avslutat projekt/aktivitet. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för hur projektet/aktiviteten genomfördes och om projektets/aktivitetens syfte och mål uppnåtts.

  Bifoga alltid fakturakopior eller annat som styrker de utgifter projektet/aktiviteten haft. 

  Bifoga gärna bilder eller andra dokument som visar hur slutresultatet blev.

  Eventuellt ekonomiskt överskott ska betalas tillbaka innan redovisningen godkänns.

  Ärendet avslutas efter att redovisningen godkänts.

  Kontakta oss gärna om du har några frågor!


  Sista ansökningsdatum: 2021-12-31
 • Logga in

  Spontankassan 2021 ansökan

  • Period: 01 januari 2021 - 31 december 2021

  Bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar med verksamhet i Nordanstig. Bidrag ur spontankassan kan sökas för kostnader som plötsligt uppstått, kostnader som föreningen inte kunnat förutse. Bidraget kan dock inte sökas retroaktivt.

  Föreningens verksamhet ska verka för demokrati och jämlikhet och mot missbruk av alkohol, tobak och övriga droger.

  Ansökan ska innehålla en genomtänkt beskrivning och den ekonomiska kalkylen ska vara väl underbyggd.

  Bifoga alltid offert eller annat som styrker den ekonomiska kalkylen.

  Handläggning tar cirka tio arbetsdagar.

  Beslut om spontankasseansökan fattas av kommunstyrelsens ledningsutskott, som sammanträder en gång per månad.

  Beviljande eller avslag och hur eventuellt beviljat bidrag betalas ut meddelas via mejl.

  Kontakta oss gärna om du har frågor!


  Sista ansökningsdatum: 2021-12-31
 • Logga in

  Ungdomsinitiativ 2021 ansökan

  • Period: 01 januari 2021 - 31 december 2021

  Ungdomsinitiativ kan sökas av ungdomar mellan 13 - 25 år, som har en idé om en aktivitet eller arrangemang för unga i Nordanstigs kommun. Aktiviteten ska vara drogfri och öppen för alla ungdomar som vill delta. Bidrag beviljas bara till ungdomar som bor i Nordanstigs kommun.

  Ansökan
  Du kan ansöka om upp till 15.000 kr i bidrag. Gör en kalkyl. En rimlig kalkyl ger större möjlighet att få bidraget. Är du yngre än 18 år, behöver du en vuxen medsökande. Den medsökande blir då den som är ansvarig för ansökan och redovisningen mot kommunen. Räkna med en handläggningstid på 5-10 arbetsdagar innan vi meddelar om ansökan har beviljats och pengarna betalas ut.

  Redovisning
  Senast en månad efter genomförandet ska en redovisning skickas in. Det gör du via redovisningsformuläret som du hittar här bland övriga blanketter. Spara därför kvitton, fakturor eller annat som kan styrka uppgifterna i din redovisning.


  Sista ansökningsdatum: 2021-12-31
 • Logga in

  Ungdomsinitiativ 2021 redovisning

  • Period: 01 januari 2021 - 31 december 2021

  Redovisa hur genomförandet har gått och hur många ungdomar som deltog i aktiviteten. 

  Uppskatta antalet besökare om aktiviteten var ett större arrangemang utan anmälningar.

  Redovisa även ålder och kön. 

  Redovisa de intäkter och utgifter ni har haft. 

  Bifoga kopior på kvitton och fakturor.

  Kontakta oss på Kultur & Fritid om ni önskar hjälp!


  Sista ansökningsdatum: 2022-02-28
 • Logga in

  Visionsbidrag 2020 redovisning

  • Period: 01 februari 2020 - 31 december 2021

  Redovisning av visionsbidrag skickas in senast en månad efter avslutat projekt/aktivitet. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för hur projektet/aktiviteten genomfördes och om projektets/aktivitetens syfte och mål uppnåtts.

  Bifoga alltid fakturakopior eller annat som styrker de utgifter projektet/aktiviteten haft. Ta också upp eventuella intäkter i den ekonomiska redovisningen.

  Bifoga gärna bilder eller andra dokument som visar hur slutresultatet blev.

  Eventuellt ekonomiskt överskott ska betalas tillbaka innan redovisningen godkänns.

  Ärendet avslutas efter att redovisningen godkänts.

  Kontakta oss gärna om du har några frågor!

  Sista ansökningsdatum: 2021-12-31
 • Logga in

  Visionsbidrag 2021 redovisning

  • Period: 01 augusti 2021 - 31 december 2022

  Redovisning av visionsbidrag skickas in senast en månad efter avslutat projekt/aktivitet. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för hur projektet/aktiviteten genomfördes och om projektets/aktivitetens syfte och mål uppnåtts.

  Bifoga alltid fakturakopior eller annat som styrker de utgifter projektet/aktiviteten haft. Ta också upp eventuella intäkter i den ekonomiska redovisningen.

  Bifoga gärna bilder eller andra dokument som visar hur slutresultatet blev.

  Eventuellt ekonomiskt överskott ska betalas tillbaka innan redovisningen godkänns.

  Ärendet avslutas efter att redovisningen godkänts.

  Kontakta oss gärna om du har några frågor!

  Sista ansökningsdatum: 2022-12-31

Om Föreningsservice Nordanstig

Kultur- och Fritidsenheten

Andreas Mossnelid (fritidsutvecklare)
andreas.mossnelid@nordanstig.se
070-578 31 40

Helena Havela (administratör)
helena.havela@nordanstig.se
072-222 76 52

Barbro Björklund (kulturutvecklare)
barbro.bjorklund@nordanstig.se
070-690 89 60

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
08:00 - 17:00
Tisdag
08:00 - 17:00
Onsdag
08:00 - 17:00
Torsdag
08:00 - 17:00
Fredag
08:00 - 17:00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt