Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information innan du loggar in för första gången!!
Om man som förening ej har skapat sin föreningssida för att kunna söka bidrag m m så är det viktigt att man tar kontakt med Patrik Randmäe innan.
Kontaktuppgifter:
patrik.randmae@finspang.se
0122-850 20

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
00:00 - 23:59
Tisdag
00:00 - 23:59
Onsdag
00:00 - 23:59
Torsdag
00:00 - 23:59
Fredag
00:00 - 23:59
Lördag
00:00 - 23:59
Söndag
00:00 - 23:59

Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information innan du loggar in för första gången!!
Om man som förening ej har skapat sin föreningssida för att kunna söka bidrag m m så är det viktigt att man tar kontakt med Patrik Randmäe innan.
Kontaktuppgifter:
patrik.randmae@finspang.se
0122-850 20

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
00:00 - 23:59
Tisdag
00:00 - 23:59
Onsdag
00:00 - 23:59
Torsdag
00:00 - 23:59
Fredag
00:00 - 23:59
Lördag
00:00 - 23:59
Söndag
00:00 - 23:59

Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information innan du loggar in för första gången!!
Om man som förening ej har skapat sin föreningssida för att kunna söka bidrag m m så är det viktigt att man tar kontakt med Patrik Randmäe innan.
Kontaktuppgifter:
patrik.randmae@finspang.se
0122-850 20

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
00:00 - 23:59
Tisdag
00:00 - 23:59
Onsdag
00:00 - 23:59
Torsdag
00:00 - 23:59
Fredag
00:00 - 23:59
Lördag
00:00 - 23:59
Söndag
00:00 - 23:59

Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information innan du loggar in för första gången!!
Om man som förening ej har skapat sin föreningssida för att kunna söka bidrag m m så är det viktigt att man tar kontakt med Patrik Randmäe innan.
Kontaktuppgifter:
patrik.randmae@finspang.se
0122-850 20

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
00:00 - 23:59
Tisdag
00:00 - 23:59
Onsdag
00:00 - 23:59
Torsdag
00:00 - 23:59
Fredag
00:00 - 23:59
Lördag
00:00 - 23:59
Söndag
00:00 - 23:59

Ärende

 • Logga in

  Allmän information kring Finspångs kommuns föreningsbidrag

  • Period: 01 januari 2021 - 01 januari 2022

  För att se fullständiga bidragsreglerna i sin helhet, tryck här:


  Aktivitetsbidrag

  Aktivitetsbidraget är ett stöd till ideella föreningar som har aktiviteter för:

  • barn och ungdomar i åldern 7-20 år
  • personer med funktionshinder

  Detta bidrag utbetalas årligen under första kvartalet och baseras på föregående års verksamhet. Bidragets storlek är helt beroende på mängden aktiviteter inom föreningen. Bidraget per sammankomst är 47 kr.
  För godkänd sammankomst där funktionshindrad deltar utbetalas extra verksamhetsbidrag på högst 20 kr/funktionshindrad deltagare och sammankomst. 

  Registrering av sammankomster för 2021 sker som förening via Idrottonline eller att använda denna Föreningsservice.

  Lokalbidrag

  Bidraget avser täcka en del av föreningarnas lokalkostnader för ungdomsverksamhet, samt att vara en hjälp till de föreningar som äger egna lokaler till vilka anläggningsbidrag ej utgår.

  Kommunen premierar föreningar med hög aktivitet genom att bidraget baseras både på lokalkostnad och föreningens aktivitetsbidrag från föregående år.

  Anläggningsbidrag

  Förening med egen anläggning eller lokal för sport av olika slag eller annan verksamhet som kan anses ingå i den kommunala fritidsverksamheten och som kontinuerligt nyttjas i föreningens verksamhet kan efter ansökan erhålla bidrag för anläggningens drift. Bidraget avser att täcka en dela av föreningens driftkostnad för den egna anläggningen.

  Bidraget utgår med fast belopp som är fastställda genom beslut i kommunfullmäktige.

  Bidrag till vuxenföreningar av särskild vikt

  Detta bidrag är till för att skapa ett varierat kulturliv i kommunen, eller bedriva annan typ av verksamhet som kommunen anser viktig för kommunen.
  Bidraget ges i form av ett grundbidrag och ett verksamhetsbidrag. Grundbidraget är fast men verksamhetsbidragets storlek bestäms med hänsyn tagen till verksamheten och aktiviteter under nästföljande år.
  Bidraget utbetalas i efterskott årligen under andra kvartalet.

  Arrangemangsbidrag

  Bidraget avser i första hand stödja offentliga arrangemang, nationella större tävlingar eller andra arrangemang inom kommunen som främjar kommunens målsättning.
  Med offentligt arrangemang menas en aktivitet (ej danstillställningar) som är öppen för alla. 
  Bidraget beviljas inte till sådana verksamheter där annat kommunalt bidrag utgår.

  Ansökan skall göras i god tid innan arrangemanget. Utbetalning sker efter redovisning inkommit till kommunen.

  Investerings- och upprustningsbidrag

  Bidraget avser att ge stöd till nyanläggningar eller reparationer och underhåll av anläggning som ägs eller drivs av förening under ägarliknande förhållanden.

  Bidraget grundar sig på principen att kommunen står för 1/3 av den totala kostnaden som ni angett i er ansökan. Utöver detta så sker fördelningen utifrån årets budget för Investerings och upprustningsbidraget och hur många som söker.

  För att det beviljade beloppet skall utbetalas i sin helhet innebär det att ni som föreningen skall redovisa fakturor och kvitton till den totalkostnad ni har angivit i er ansökan. Kommer redovisningen inte upp till den totala kostnaden så blir bidraget 1/3 av det som redovisas.

  Sista ansökningsdatum: 2022-01-01
 • Logga in

  Ansökan om arrangemangsstöd

  • Period: 01 januari 2021 - 31 december 2021

  OBS ! Vi vill ha in ansökningar i god tid innan arrangemangen och utbetalning kommer ske efter redovisning av arrangemanget.


  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna ansökan att på Föreningens sida i tjänsten göra följande;

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag

  - Uppdatera föreningssidan med senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse

  Klicka här för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida  Sista ansökningsdatum: 2022-01-31
 • Logga in

  Ansökan om Lokalbidrag

  • Period: 01 januari 2020 - 31 december 2021

  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna ansökan att på Föreningens sida i tjänsten göra följande;

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, Bg-Pg ( bankkonto godtas endast ifall banken kan styrka att det är ett föreningskonto, bifogas i sådant     fall)

  - Bifoga senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse

  Klicka här för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida


  Bidraget beräknas enligt följande:

  A: Godkänd lokalkostnad, gånger 30%, högst 100 kr/medlem i åldern 7-20 år.

  B: Redovisade sammankomster för aktivitetsbidrag föregående år

  Beviljat bidrag (A+B) kan uppgå högst till 80% av godkänd lokalkostnad.

  Sista ansökningsdatum: 2021-11-01
 • Logga in

  Redovisning av arrangemangsstöd

  • Period: 01 januari 2021 - 31 december 2022

  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna ansökan att på Föreningens sida i tjänsten göra följande;

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, Bg-Pg ( bankkonto godtas endast ifall banken kan styrka att det är ett föreningskonto, bifogas i sådant       fall)

  - Uppdatera föreningssidan senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse

  Klicka här för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida


  Sista ansökningsdatum: 2022-01-31

Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information innan du loggar in för första gången!!
Om man som förening ej har skapat sin föreningssida för att kunna söka bidrag m m så är det viktigt att man tar kontakt med Patrik Randmäe innan.
Kontaktuppgifter:
patrik.randmae@finspang.se
0122-850 20

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
00:00 - 23:59
Tisdag
00:00 - 23:59
Onsdag
00:00 - 23:59
Torsdag
00:00 - 23:59
Fredag
00:00 - 23:59
Lördag
00:00 - 23:59
Söndag
00:00 - 23:59