Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information innan du loggar in för första gången!!
Om man som förening ej har skapat sin föreningssida för att kunna söka bidrag m m så är det viktigt att man tar kontakt med Patrik Randmäe innan.
Kontaktuppgifter:
patrik.randmae@finspang.se
0122-850 20

Sök

Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information innan du loggar in för första gången!!
Om man som förening ej har skapat sin föreningssida för att kunna söka bidrag m m så är det viktigt att man tar kontakt med Patrik Randmäe innan.
Kontaktuppgifter:
patrik.randmae@finspang.se
0122-850 20

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
00:00 - 23:59
Tisdag
00:00 - 23:59
Onsdag
00:00 - 23:59
Torsdag
00:00 - 23:59
Fredag
00:00 - 23:59
Lördag
00:00 - 23:59
Söndag
00:00 - 23:59

Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information innan du loggar in för första gången!!
Om man som förening ej har skapat sin föreningssida för att kunna söka bidrag m m så är det viktigt att man tar kontakt med Patrik Randmäe innan.
Kontaktuppgifter:
patrik.randmae@finspang.se
0122-850 20

Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information innan du loggar in för första gången!!
Om man som förening ej har skapat sin föreningssida för att kunna söka bidrag m m så är det viktigt att man tar kontakt med Patrik Randmäe innan.
Kontaktuppgifter:
patrik.randmae@finspang.se
0122-850 20

Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information innan du loggar in för första gången!!
Om man som förening ej har skapat sin föreningssida för att kunna söka bidrag m m så är det viktigt att man tar kontakt med Patrik Randmäe innan.
Kontaktuppgifter:
patrik.randmae@finspang.se
0122-850 20

Ärende

 • Logga in

  Aktivitetsrapport-lovaktivitet

  • Period: 28 juni 2021 - 01 februari 2022

  Aktivitetsrapport för utförd lov-aktivitet. 

  Denna är obligatoriskt att fylla i som förening om man ansökt och fått pengar för lovaktivitet.

  Vi önskar att få i era ifyllda rapporter så snart som möjligt efter utförd lovaktivitet.

  Denna rapport kommer finnas tillgänglig fram till 1 februari 2022   

  Sista ansökningsdatum: 2022-02-01
 • Logga in

  Ansökan om arrangemangsstöd

  • Period: 01 januari 2021 - 31 december 2021

  OBS ! Vi vill ha in ansökningar i god tid innan arrangemangen och utbetalning kommer ske efter redovisning av arrangemanget.


  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna ansökan att på Föreningens sida i tjänsten göra följande;

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag

  - Uppdatera föreningssidan med senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse

  Klicka här för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida  Sista ansökningsdatum: 2022-01-31
 • Logga in

  Ansökan om Lokalbidrag

  • Period: 01 januari 2020 - 31 december 2021

  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna ansökan att på Föreningens sida i tjänsten göra följande;

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, Bg-Pg ( bankkonto godtas endast ifall banken kan styrka att det är ett föreningskonto, bifogas i sådant     fall)

  - Bifoga senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse

  Klicka här för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida


  Bidraget beräknas enligt följande:

  A: Godkänd lokalkostnad, gånger 30%, högst 100 kr/medlem i åldern 7-20 år.

  B: Redovisade sammankomster för aktivitetsbidrag föregående år

  Beviljat bidrag (A+B) kan uppgå högst till 80% av godkänd lokalkostnad.

  Sista ansökningsdatum: 2021-11-01
 • Logga in

  Ansökan om lovaktivitet 2021

  • Period: 02 juni 2021 - 31 augusti 2021

  Finspångs kommun har blivit tilldelade medel från Regeringen för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Finspångs kommun har beslutat att göra dessa medel sökbara för kommunens föreningar. Kommunen vill på det sättet generera en större spridning av medlen i kommunen samt stärka föreningarna som under covid-19-pandemin har försvagats ekonomiskt och haft en stor nedgång i antal aktiviteter. Föreningar är välkomna att söka bidrag för aktiviteter under samtliga återstående skollov under 2021.

  Syftet med lovaktiviteter är, förutom att ge föreningarna en chans till nystart/uppstart, att erbjuda Finspångs barn och ungdomar en meningsfull fritid även på loven. För att i så stor utsträckning som möjligt kunna erbjuda alla kommunens barn och ungdomar samma chans till att delta ska de aktiviteter som finansieras av kommunen vara avgiftsfria. Vidare kan bidrag ej ges till föreningar eller aktiviteter med religiös inriktning eller till aktiviteter som exkluderar deltagare enligt någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

   Genom dessa medel för lovaktiviteter vill kommunen även styra mot en utvidgning av de åldersgrupper som beviljas aktivitetsstöd, öka jämställdheten och jämlikheten inom föreningsledd idrott i kommunen samt hjälpa den ideella sektorn att rekrytera fler ledare.

  Föreningarna uppmanas att särskilt arrangera aktiviteter som främjar:

  ·         Jämställdhet

  ·         Paraidrott

  ·         Integration av nyanlända

  ·         Föreningens ordinarie verksamhet

   

  Av särskild vikt i år är att aktiviteterna är anpassade efter pandemilagen och restriktioner till följd av covid-19 pandemin.  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna ansökan att på Föreningens sida i tjänsten göra följande;

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag

  - Uppdatera föreningssidan med senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse

  Klicka här för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida


  Fyll i de uppgifter som är obligatoriska nedan (* innebär att du behöver fylla i något i denna ruta för att komma vidare och spara/skicka in)

   

  Efter utförd lovaktivitet så skall en aktivitetsrapport skickas in senast 1 februari 2022. Denna finns att fylla i bland de övriga ansökningsformulären.

  https://app.e-serve.se/facilities/foreningsservicefinspang


  Sista ansökningsdatum: 2021-08-31
 • Logga in

  Föreningsansökan från fond eller stiftelse

  • Period: 18 juni 2021 - 31 december 2021

  Det finns här hos Finspångs kommun två fonder eller stiftelser som man som förening kan söka medel ur. 

  Dessa är:

  • Mathias Stenhammars fond
  • Stiftelsen Finspångs kommuns sociala samfond

  Ansökan kan göras löpande under året.

  För att läsa mer kring dessa fonder och stiftelser så klicka på nedanstående länk:

  https://finspang.se/fonder


  För att vi som kommun skall kunna göra en utbetalning till er som förening efter godkänd ansökan så ber vi er att på Föreningens sida i tjänsten göra följande;

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, dvs lägga in bankgiro eller postgiro nummer.

  - Uppdatera föreningssidan med era senaste uppgifter.

  Klicka på länken här nedanför för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida:

  https://e-srv.infocaption.com/_6f2fa424a49c6ca6.guide


  Sista ansökningsdatum: 2021-12-31
 • Logga in

  Redovisning av arrangemangsstöd

  • Period: 01 januari 2021 - 31 december 2022

  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna ansökan att på Föreningens sida i tjänsten göra följande;

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, Bg-Pg ( bankkonto godtas endast ifall banken kan styrka att det är ett föreningskonto, bifogas i sådant       fall)

  - Uppdatera föreningssidan senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse

  Klicka här för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida


  Sista ansökningsdatum: 2022-01-31
 • Logga in

  Simskola- Redovisning

  • Period: 28 juni 2021 - 30 september 2021

  Här skall ni som arrangerat simskola redovisa genom att fylla i detta formulär och även bifoga en fil över vilka som deltog.


  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna ansökan att på Föreningens sida i tjänsten göra följande;

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag

  - Uppdatera föreningssidan med senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse

  Klicka på länken här nedan för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida:

  https://e-srv.infocaption.com/_6f2fa424a49c6ca6.guide  Sista ansökningsdatum: 2021-09-30

Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information innan du loggar in för första gången!!
Om man som förening ej har skapat sin föreningssida för att kunna söka bidrag m m så är det viktigt att man tar kontakt med Patrik Randmäe innan.
Kontaktuppgifter:
patrik.randmae@finspang.se
0122-850 20