Om Bidragsenheten Lidköping

Sök

Om Bidragsenheten Lidköping

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Bidragsenheten Lidköping

Om Bidragsenheten Lidköping

Om Bidragsenheten Lidköping

Ärende

 • Logga in

  Ansökan - stödberättigad förening

  • Period: 01 maj 2021 - 31 december 2021

  Kriterier för stödberättigade föreningar

  Här läser du mer om kriterier och krav.


  Sista ansökningsdatum: 2021-12-31
 • Logga in

  Ansökan om bidrag för kulturarrangemang, produktioner och program

  • Period: 03 maj 2021 - 31 december 2021

  Föreningar som arrangerar publik kulturell verksamhet har möjlighet att få bidrag för arrangemang som exempelvis teaterföreställningar, konserter eller festivaler. För produktioner och programverksamhet finns möjlighet att söka om ett samlat bidrag för arrangemang under en säsong alternativt att söka vid varje enstaka tillfälle.

  Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande kriterier

  • i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett brett utbud av publika arrangemang,
  • i vilken utsträckning arrangemangen är nyskapande,
  • arrangemangens samhällsrelevans och lokalt publikt intresse.

  Arrangemang som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. För arrangemang med inträde, där budgeten för arrangemanget är osäker, är det möjligt att ansöka om en förlustgaranti upp till ett beslutat belopp.

  Sista ansökningsdatum: 2021-12-31
 • Logga in

  Ansökan om bidrag för renoveringar

  • Period: 18 augusti 2021 - 01 december 2021

  För att kunna söka detta bidrag måste föreningen vara godkänd som stödberättigad förening. Här ansöker du om att bli stödberättigad!

  Särskilda villkor

  Utöver allmänna villkor gäller:

  • Bidrag kan sökas till nyanläggning eller underhållsarbete på fastigheter/anläggningar som ägs av föreningen.
  • Bidrag utgår inte för eget arbete eller till inventarier.
  • Ansökan om bidrag kan inte lämnas in på redan påbörjat/avslutat arbete.

  Förhandsbesked

  Förening som drabbas av akuta problem som måste åtgärdas omgående, har möjlighet att ansöka om bidrag i anslutning till det inträffade. Föreningen kan i detta fall få ett förhandsbesked.

  Ansökan

  Ansökan senast 1 maj och/eller 1 december.
  Ansökan ska innehålla motivering, offert, ritningar och tidplan.

  Utbetalning

  Beviljat bidrag utbetalas när verifikationer, t.ex. fakturakopior redovisats.
  Beviljat bidrag ska nyttjas inom två år
   

  För mer information, läs på kommunens hemsida.


  Sista ansökningsdatum: 2021-12-01
 • Logga in

  Ansökan om bidrag för utveckling

  • Period: 04 maj 2021 - 31 december 2021

  Bidrag för utveckling kan sökas för särskilda satsningar i syfte att utveckla och förbättra föreningens arbete gällande exempelvis samverkan och nya målgrupper.

  För mer information, läs på kommunens hemsida.

  För att kunna söka detta bidrag måste föreningen vara godkänd som stödberättigad förening. Här ansöker du om att bli stödberättigad!


  Sista ansökningsdatum: 2021-12-31

Om Bidragsenheten Lidköping