Om Föreningsservice - Munkfors

Bidrag för Munkfors kommuns föreningar

Resursinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice - Munkfors

Bidrag för Munkfors kommuns föreningar

Resursinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice - Munkfors

Bidrag för Munkfors kommuns föreningar

Resursinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice - Munkfors

Bidrag för Munkfors kommuns föreningar

Resursinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Dokument

 • Logga in

  3. Aktivitetsbidrag

  • Period: 07 januari 2019 - 31 augusti 2019

  Aktivitetsbidrag

  Syftet med aktivitetsbidraget är att uppmunta den gruppverksamhet som föreningen bedriver.

  Villkor: Bidragsberättigad sammankomst ska vara minst 45 minuter, ha minst 3 stödberättigade deltagare, vara planerad och vara ledd av ledare som är lägst 13 år.

  Stöd: Aktivitetsbidraget uppgår till 25 kronor/sammankomst.

  Ansökningstid: Aktivitetsbidraget söks senast 31 augusti (vårterminens aktiviteter) respektive 25 februari (höstterminens aktiviteter).

  Sista ansökningsdatum: 2019-08-31
 • Logga in

  4. Grundbidrag för föreningar

  • Period: 07 januari 2019 - 31 augusti 2019

  Grundbidrag

  Bidragets syfte är att ge föreningar en ekonomisk grund baserat på antalet medlemmar. Grundbidraget består av 24 kronor/bidragsberättigad medlem för de första 50 medlemmarna, därefter 12 kronor/medlem. Minsta belopp för förening är 600 kronor. För medlemmar med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns. För den förening som uppvisar en handlingsplan för föreningens miljöarbete höjs stödet till 30 respektive 15 kronor/bidragsberättigad medlem.

  Ansökningstid: Grundstödet söks senast 31 augusti innevarande år.

  Sista ansökningsdatum: 2019-08-31
 • Logga in

  5. Ledarutbildningsbidrag

  • Period: 07 januari 2019 - 01 december 2019

  Ledarutbildningsbidrag

  Ledarutbildningsbidraget är till för att stimulera föreningar att utbilda ungdomsledare och funktionärer för att höja ledarkompetensen och därmed utveckla föreningens ungdomsverksamhet.

  Villkor:

  ·     Bidrag utgår till personer som fyller lägst 13 år det kalendeår utbildningen genomförs.

  ·     Utbildning av ledare och funktionärer ska anordnas av förening, distriktsförbund, riksorganisation, Sisu idrottsutbildare eller studieförbund.

  ·     Utbildningen ska innehålla ämnen som ungdomsledarskap, föreningskunskap, metodik, miljökunskap samt pedagogik med särskild inriktning mot integration, jämställdhet eller personer med funktionsvariation.

  Stöd: Förening kan söka utbildningsbidrag med upp till 50 procent av godkända kurskostnader, när föreningen ansöker anges den totala kurskostnaden exklusive resor och logi. Det högsta beloppet är 10 000 kronor per förening/år.

  Ansökningstid: Ledarutbildningsbidrag söks senast 1 december innevarande år.

  Sista ansökningsdatum: 2019-12-01
 • Logga in

  6. Start- och utvecklingsbidrag

  • Period: 28 december 2018 - 01 december 2019

  Start- och utvecklingsbidrag

  Bidraget är avsett som hjälp till administrativa kostnader i samband med en förenings bildande. Bidrag kan också beviljas för att en förening ska utföra praktiska aktiviteter för att öka antalet aktiva medlemmar (ej enbart annonsering).

  Villkor: Föreningen ska innan bidrag beviljas ha bedrivit verksamheten i sex månader.

  Stöd: Max 1 500 kronor (utifrån dokumenterade och godkända utlägg).

  Ansökningstid: Start- och utvecklingsbidrag söks senast 1 december innevarande år.

  Sista ansökningsdatum: 2019-12-01
 • Logga in

  7. Bidrag till evenemang

  • Period: 07 januari 2019 - 31 december 2019

  Evenemangsbidrag 

  Munkfors kommun kan stödja föreningar som vill arrangera evenemang som är öppna för alla för att främja kultur- och fritidslivet i Munkfors och Ransäter. Detta bidrag kan sökas för evenemang, viss aktivitet, framtagning av produkt eller förlusttäckning till ett visst belopp.

  Syftet med förlusttäckning är att möjliggöra för föreningar och organisationer att genomföra evenemang eller aktiviteter där intäkterna är osäkra eller svåra att förutse.

  Villkor

  ·     Detta bidrag kan sökas av alla stödberättigade föreningar som är verksamma i Munkfors kommun. * Prioriterade är föreningar med verksamhet som berikar kulturlivet och breddar kulturutbudet, föreningar som skapar mötesplatser för unga och äldre och föreningar vars verksamhet bidrar till integration.

  ·     Evenemanget ska vara öppet och tillgängligt för allmänheten

  ·     Vid marknadsföring av evenemanget ska det framgå att Munkfors kommun bidrar till evenemangets genomförande.

  Ansökningsperiod: Ansökan om bidrag till nya evenemang kan ske löpande under verksamhetsåret.

  Sista ansökningsdatum: 2019-12-31

Om Föreningsservice - Munkfors

Bidrag för Munkfors kommuns föreningar

Resursinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt