Om Föreningsservice - Munkfors

Bidrag för Munkfors kommuns föreningar

Resursinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice - Munkfors

Bidrag för Munkfors kommuns föreningar

Resursinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice - Munkfors

Bidrag för Munkfors kommuns föreningar

Resursinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice - Munkfors

Bidrag för Munkfors kommuns föreningar

Resursinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Dokument

 • Logga in

  Aktivitetsbidrag 2020

  • Period: 01 januari 2020 - 31 december 2020

  Aktivitetsbidrag

  Syftet med aktivitetsbidraget är att uppmunta den gruppverksamhet som föreningen bedriver.

  Villkor: Bidragsberättigad sammankomst ska vara minst 45 minuter, ha minst 3 stödberättigade deltagare, vara planerad och vara ledd av ledare som är lägst 13 år.

  Stöd: Aktivitetsbidraget uppgår till 25 kronor/sammankomst.

  Ansökningstid: Aktivitetsbidraget söks senast 31 augusti (vårterminens aktiviteter) respektive 25 februari (höstterminens aktiviteter).

  Sista ansökningsdatum: 2021-03-31
 • Logga in

  Anläggningsbidrag 2021 (föreningar med egen idrottsanläggning)

  • Period: 01 januari 2020 - 30 april 2020

  Anläggningsbidrag (föreningar med egen idrottsanläggning)

  Föreningar med egna idrottsanläggningar kan ansöka hos kommunen om anläggningsbidrag. Stödet avser att täcka del av skötsel och driftskostnad av föreningsägda anläggningar.

  Villkor: Anläggningsbidrag utgår endast till föreningar som är stödberättigade och har stödberättigade medlemmar. Förening som ansöker om bidrag ska vara ansluten till godkänd riksorganisation.

  Stöd: Belopp prövas av utskottet efter ansökan från förening. Som kostnad för egen anläggning/lokal avses driftkostnader såsom: räntor, försäkringar, tomthyra, arrende, elenergi, bränsle, underhåll, vatten och renhållning. Avskrivningar och oavlönat arbete får inte räknas in.  I ansökan ska egna hyresinkomster och eventuella bidrag från annat håll för anläggningens/lokalernas drift redovisas.

  Ansökningstid: Senast den 31 mars året gällande nästkommande år.

  Sista ansökningsdatum: 2020-04-30
 • Logga in

  Ansökan evenemangsbidrag 2020

  • Period: 01 januari 2020 - 01 december 2020

  Evenemangsbidrag 

  Munkfors kommun kan stödja föreningar som vill arrangera evenemang som är öppna för alla för att främja kultur- och fritidslivet i Munkfors och Ransäter. Detta bidrag kan sökas för evenemang, viss aktivitet, framtagning av produkt eller förlusttäckning till ett visst belopp.

  Syftet med förlusttäckning är att möjliggöra för föreningar och organisationer att genomföra evenemang eller aktiviteter där intäkterna är osäkra eller svåra att förutse.

  OBS! Ansökan måste komma in senast en månad innan evenemanget genomförs, för att vi ska hinna handlägga det i utskottet för service.

  Villkor

  ·     Detta bidrag kan sökas av alla stödberättigade föreningar som är verksamma i Munkfors kommun. * Prioriterade är föreningar med verksamhet som berikar kulturlivet och breddar kulturutbudet, föreningar som skapar mötesplatser för unga och äldre och föreningar vars verksamhet bidrar till integration.

  ·     Evenemanget ska vara öppet och tillgängligt för allmänheten

  ·     Vid marknadsföring av evenemanget ska det framgå att Munkfors kommun bidrar till evenemangets genomförande.

  Ansökningsperiod: Ansökan om bidrag till nya evenemang kan ske löpande under verksamhetsåret.

  Sista ansökningsdatum: 2020-12-31
 • Logga in

  Ansökan evenemangsbidrag 2021

  • Period: 01 januari 2021 - 31 december 2021

  Evenemangsbidrag 

  Munkfors kommun kan stödja föreningar som vill arrangera evenemang som är öppna för alla för att främja kultur- och fritidslivet i Munkfors och Ransäter. Detta bidrag kan sökas för evenemang, viss aktivitet, framtagning av produkt eller förlusttäckning till ett visst belopp.

  Syftet med förlusttäckning är att möjliggöra för föreningar och organisationer att genomföra evenemang eller aktiviteter där intäkterna är osäkra eller svåra att förutse.

  OBS! Ansökan måste komma in senast en månad innan evenemanget genomförs, för att vi ska hinna handlägga det i utskottet för service.

  Villkor

  ·     Detta bidrag kan sökas av alla stödberättigade föreningar som är verksamma i Munkfors kommun. * Prioriterade är föreningar med verksamhet som berikar kulturlivet och breddar kulturutbudet, föreningar som skapar mötesplatser för unga och äldre och föreningar vars verksamhet bidrar till integration.

  ·     Evenemanget ska vara öppet och tillgängligt för allmänheten

  ·     Vid marknadsföring av evenemanget ska det framgå att Munkfors kommun bidrar till evenemangets genomförande.

  Ansökningsperiod: Ansökan om bidrag till nya evenemang kan ske löpande under verksamhetsåret.

  Sista ansökningsdatum: 2021-11-30
 • Logga in

  Grundbidrag för föreningar 2020

  • Period: 01 januari 2020 - 31 december 2020

  Grundbidrag

  Bidragets syfte är att ge föreningar en ekonomisk grund baserat på antalet medlemmar. Grundbidraget består av 24 kronor/bidragsberättigad medlem för de första 50 medlemmarna, därefter 12 kronor/medlem. Minsta belopp för förening är 600 kronor. För medlemmar med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns. För den förening som uppvisar en handlingsplan för föreningens miljöarbete höjs stödet till 30 respektive 15 kronor/bidragsberättigad medlem.

  Ansökningstid: Grundstödet söks senast 31 augusti innevarande år.

  Sista ansökningsdatum: 2021-03-31
 • Logga in

  Ledarutbildningsbidrag 2020

  • Period: 01 januari 2020 - 31 december 2020

  Ledarutbildningsbidrag

  Ledarutbildningsbidraget är till för att stimulera föreningar att utbilda ungdomsledare och funktionärer för att höja ledarkompetensen och därmed utveckla föreningens ungdomsverksamhet.

  Villkor:

  ·     Bidrag utgår till personer som fyller lägst 13 år det kalendeår utbildningen genomförs.

  ·     Utbildning av ledare och funktionärer ska anordnas av förening, distriktsförbund, riksorganisation, Sisu idrottsutbildare eller studieförbund.

  ·     Utbildningen ska innehålla ämnen som ungdomsledarskap, föreningskunskap, metodik, miljökunskap samt pedagogik med särskild inriktning mot integration, jämställdhet eller personer med funktionsvariation.

  Stöd: Förening kan söka utbildningsbidrag med upp till 50 procent av godkända kurskostnader, när föreningen ansöker anges den totala kurskostnaden exklusive resor och logi. Det högsta beloppet är 10 000 kronor per förening/år.

  Ansökningstid: Ledarutbildningsbidrag söks senast 1 december innevarande år.

  Sista ansökningsdatum: 2021-01-31
 • Logga in

  Lokalbidrag 2021

  • Period: 01 januari 2020 - 30 april 2020

  Lokalbidrag 1 (föreningar som har egna eller hyr lokaler)

  Föreningar kan få stöd för egna och hyrda verksamhetslokaler där föreningen bedriver verksamhet och aktiviteter. Syftet med bidraget är att underlätta för föreningar som inte bedriver sin verksamhet i kommunala anläggningar.

  Villkor: Lokalbidrag utgår endast till föreningar som är stödberättigade. Klicka på länken för att se vad som avses med stödberättigad: https://www.munkfors.se/wp-content/uploads/2018/08/Regler-f%C3%B6reningsbidrag-broschyr.docx

  Stöd: Stödbelopp prövas av utskottet efter ansökan från förening. Som kostnad för egen lokal avses driftkostnader, såsom: räntor, försäkringar, tomthyra, arrende, elenergi, bränsle, underhåll, vatten och renhållning. Avskrivningar och oavlönat arbete får inte räknas in. I ansökan ska egna hyresinkomster och eventuella bidrag från annat håll för anläggningens/lokalernas drift redovisas.

  Ansökningstid: Senast den 31 mars året gällande nästkommande år 


  Lokalbidrag 2 (föreningar som håller lokaler för allmänheten)

  Lokalbidrag kan utgå till lokalhållande förening som upplåter lokaler samt anordnar aktiviteter för allmänheten i dessa. Bidragsberättigade lokaler ska vara uppvärmda och kunna hyras ut året runt.

  Villkor: Lokalbidrag utgår endast till föreningar som är stödberättigade. Klicka på länken för att se vad som avses med stödberättigad: https://www.munkfors.se/wp-content/uploads/2018/08/Regler-f%C3%B6reningsbidrag-broschyr.docx

  Stöd: Belopp prövas av utskottet efter ansökan från förening. Som kostnad för egen anläggning/lokal avses driftkostnader såsom: räntor, försäkringar, tomthyra, arrende, elenergi, bränsle, underhåll, vatten och renhållning. Avskrivningar och oavlönat arbete får ej räknas in.

  I ansökan ska egna hyresinkomster och eventuella bidrag från annat håll för anläggningens/lokalernas drift redovisas. 

  Ansökningstid: Senast den 31 mars året gällande nästkommande år.

  Sista ansökningsdatum: 2020-04-30
 • Logga in

  Träningstider i kommunens hallar höstterminen 2020

  • Period: 01 februari 2020 - 30 april 2020

  I det här formuläret fyller föreningar i önskemål om träningstider hösten 2019.

  Sista ansökningsdatum: 2020-04-30

Om Föreningsservice - Munkfors

Bidrag för Munkfors kommuns föreningar

Resursinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt